Läsa före

När man talar om arbeten så kanske det mer handlar om att göra något för alla andra snarare än att man bara gör något som man själv vill. Ja, det är verkligen en bra ide och en bra sak som man skall se till att göra och varför inte bara noggrant utvälja det som annars inte fungerar? Ja, man kanske skall köära sig att föreläsa och detta kan man göra ifall man vill. Men om man inte vill detta så kan det hela lösa sig ändå och därigenom få en att göra det som krävs. Ja, man kan göra något för alla andra och detta är något som en föreläsare kan lyckas med inför andra.